Català  Español English
 
 
 
Inici
Projectes
Què puc fer
Club d'amics
Agenda
Notícies
Galeria d'imatges
Com trobar-nos
Contactar
 
 
   

Flora i vegetació

La flora i vegetació de l'espai natural

L'Estany de Sils és una àrea de notable interès paisatgístic i extremadament singular dins un ambient predominantment mediterrani. En el paisatge vegetal actual dominen les bosquines mixtes dels riberals amb algun clap de verneda, així com notables fragments de vegetació aigualosa que ocupen els indrets inundables, com creixenars, canyissars, bogars, comunitats de llenties d'aigua i herbassars de ciperàcies i juncàcies.

El conjunt de les comunitats vegetals aquàtiques i higròfiles constitueixen un important vestigi de la vegetació primitiva que ocupava aquestes terres estanyades. És detacable la presència del marcòlic (Lilium martagon), el lliri de neu (Galanthus nivalis) i el buixol (Anemone nemorsosa).

En alguns dels casos aquestes comunitats són força singulars i no es troben representades en altres zones humides de Catalunya. Cal fer esment, però, de l'especial fragilitat d'aquests sistemes naturals, vulnerables davant qualsevol acció pertorbadora del medi.

     

Elements d'interès

El prat de dall és un dels elements més significatius del paisatge botànic de l'Estany de Sils. Es tracta d'una comunitat seminatural que es desenvolupa damunt de terrenys argilosos, sovint parcialment inundables, de l'antic llit de l'estany i que fins fa poques dècades ocupava la major part de les terres dessecades. La componen una gran diversitat de plantes herbàcies que havien tingut interès com a ferratge, i el seu manteniment només és possible mitjançant l'explotació tradicional, consistent en la dallada a la primaver-estiu i ocasionalment la pastura o redall a la tardor-hivern. Sense aquesta gestió el prat degenera envaít per comunitats de ribera o aiguamoll i la seva diversitat florística desapareix.

Als indrets on es manté aigua embassada durant llargues temporades, el prat de dall es veu progressivament substituít per herbassars d'aiguamoll, on dominen els grans càrexs, localment anomenats "balcalló". La vegetació aigualosa la completen jonqueres, balcars, canyissars i plantes aquàtiques anuals.

La vegetació de ribera és present de forma fragmentària al llarg dels recs i canals i vores de prats de l'estany, amb la presència de freixes, verns, gatells i salzes. De tota manera els boscos de ribers més esponerosos i ben conservats se situen a les rieres de les rodalies, com la riera de Vallcanera.

El relleu ondulat i la varietat de microclimes i de sòls de les terres properes permeten que a l'entorn de l'Estany de Sils es desenvolupi una vegetació molt variada, on s'alternen elements centreeuropeus i mediterranis, amb rouredes, suredes, pinedes, brolles i prats secs. /p>

Més informació sobre la flora i la vegetació

Nord-Est Natura

En aquest apartat us podeu descarregar diversos articles científics de caire divulgatiu sobre els organismes i els sistemes naturals de la Catalunya nord-oriental, i molt especialment de l'Estany de Sils.

 

Flora i vegetació de l'antic estany de Sils, gentilesa de Gabriel Mercadal
 
Col·laboren
© 2014 Estany de sils - Avís Legal - Mapa web