Català  Español English
 
 
 
Inici
Projectes
Què puc fer
Club d'amics
Agenda
Notícies
Galeria d'imatges
Com trobar-nos
Contactar
 
 
   

Presentació

Un espai singular.

L'Estany de Sils és espai natural protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interè òNatural (PEIN) de Catalunya i ha estat inclòs la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. Fins a mitjans del segle XIX els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a una llacuna que fou dessecada per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, gr·£©es a les condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses esp裩es de flora i fauna caracterí ¥iques de les zones humides. En els darrers segles, les · es d'inundaciàÆ°tural han estat en recessià©òavui sÓò scasses a Catalunya. A mé òen un context predominantment mediterrani, la conservacià§ßespais com l'Estany de Sils ha esdevingut del major interès

El projecte LIFE-Natura "Restauracià©ògestiৠl'Estany de Sils"

El projecte LIFE - Natura "Restauracià©ògestiৠl'Estany de Sils", impulsat per l'ajuntament de Sils i AcciÓ°¥ura l'any 1998, es va centrar en quatre grans actuacions:

- Adquisiciৠterrenys privats

- Regeneracià§ßuna llacuna permanent

- Gestià©òrecuperaciৠprats de dall, de vegetacià§ßaiguamolls i de bosc de ribera

- Adequacià§ßitineraris i miradors.

Mé òinformaciৠl'Estany de Sils

L'Estany de Sils

La visiàÆ°turalista d'un dels espais naturals mé òemblem·¥©cs de la comarca de la Selva. Informacià©ònovetats sobre la fauna i la flora presents a l'espai, la seva gestià©òel seu futur.

 

Estanys de Sils (by Joan Fi)

Web personal d'en Joan Fi per donar a conèixer l'Estany de Sils, amb l'objectiu d'anar recopilant material gr·¶©c, informacions d'interè ¨ notí£©es, etc. que puguin ser d'utilitat per aquelles persones interessades en descobrir i visitar l'Estany.

 
Col᢯ren
© 2014 Estany de sils - Aví òLegal - Mapa web