Català  Español English
 
 
 
Inici
Projectes
Què puc fer
Club d'amics
Agenda
Notícies
Galeria d'imatges
Com trobar-nos
Contactar
 
 
   

Projectes

Activitats naturalistes i científiques

SEGUIMENT DE LA FAUNA I LA FLORA

Acciónatura promou jornades de voluntariat per a la recuperació de l'Estany de Sils. Els voluntaris col·laboren en diferents jornades de voluntariat per a la creació d'un inventari botànic, un cens d'amfibis i rèptils i l'anellament i cens d'ocells. Aquesta tasca permet estudiar l'estat i l'evolució de la biodiversitat d'aquest espai natural, per tal de determinar-ne futures actuacions que protegeixin les espècies de la flora i la fauna autòctones en front d'aquelles invasores, que posen en perill l'ecosistema propi dels aiguamolls.

 

CENS D'OCELLS AQUÀTICS HIVERNANTS

El cens d’ocells aquàtics hivernants es realitza arreu del territori català, i les dades obtingudes a Sils es trameten als tècnics de fauna del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per tal d’incorporar-les al comptatge general de tot Catalunya

Aquests cens s’ha anat repetint des de l’any 2001 i es realitza  durant les  dos primeres setmanes de gener per tal de contar els ocells aquàtics que passen l’hivern a la zona de l’estany.

Molts d’aquests ocells provenen del nord d’Europa, i durant l’hivern baixen fins aquí per passar els mesos més freds i un cop acabat el període hivernal  tornen cap al nord per començar la reproducció.

Més informació sobre les aus de l'Estany aquí

faunaestanydesils.blogspot.com.es/


SEGUIMENT DE PAPALLONES


"L’itinerari de seguiment de les poblacions de papallones de Sils forma part del B.M.S. català. (Catalan Butterfly Monitoring Scheme), un projecte d’abast europeu amb una metodologia senzilla pel seguiment de papallones. Es tracta de repetir un itinerari pre-establert pels ecosistemes més representatius d’un lloc concret durant trenta setmanes. No es tracta solament de veure si augmenten o minven les papallones sinó d’investigar mitjançant les papallones quins canvis s’estan produint al medi , en definitiva, si anem a millor o a pitjor. Com a bons bioindicadors les papallones ens diuen que l’escalfament global i el canvi d’usos del sòl són els principals causants de la davallada en la biodiversitat. Catalunya és pionera en aquesta investigació, que és un dels projectes més importants a nivell biològic."

Això, és un petit fragment de l'entrevista que es va fer a Antoni Mariné per al Quadern de Sils; la podeu llegir al blog del professor Antoni Mariné.

Al blog podreu trobar tota la informació referent a les papallones de l'estany.
http://papallonesialtres.blogspot.com.es/EL PROJECTE RIUS

El Projecte Rius és una iniciativa que duu a terme l'Associació Hàbitats i té com a objectiu principal estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels nostres rius. Fomenta l'acostament de la gent en el riu i permet conèixer com són i com funcionen els ecosistemes fluvials, els organismes que podem trobar, la seva importància ambiental i social, així com els problemes que sofreixen i què podem fer per millorar-los.

L'associació Temporània es va associar el passat mes d'abril de 2008. El fet d'associar-se al Projecte Rius, permet desenvolupar un grup d'inspecció. Ser un grup d'inspecció comporta escollir un tram d'un riu i realitzar dues inspeccions a l'any, una a la primavera i l'altra a la tardor. Aquestes inspeccions es realitzen de forma voluntària i amb el material facilitat pel Projecte Rius. L'objectiu d'aquestes és conèixer l'estat i la qualitat dels nostres rius, així com també permet fer un seguiment de l'evolució d'aquest al llarg del temps i en funció de les actuacions i els factors que afecten a l'espai fluvial.

L' interès de Temporània s'ha centrat en conèixer l'estat de la Sèquia de Sils, i el tram escollit per a les inspeccions correspon a la zona compresa entre les dues passeres. Aquesta iniciativa respon a l' interès de veure quin és la seva evolució al llarg del temps en relació a les actuacions de millora efectuades a un tram de ribera per poder comprovar l'estat i la qualitat de l'aigua de la Sèquia de Sils.


PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES A L’ESTANY DE SILS

Des de l’any 2010, cada any l’Estany de Sils rep visites d’estudiants de la UdG que realitzen pràctiques científiques en aquest espai natural.

L’Estany, aquest curs (2013-2014) ha rebut uns 110 alumnes de l’assignatura Tècniques Científiques Integrades III del grau de Biologia de la Universitat de Girona.

“Aquesta assignatura de primer curs, té com a objectiu principal treballar el disseny experimental des d’un punt de vista eminentment pràctic. En aquest sentit, els estudiants, amb l’objectiu de comparar un ecosistema terrestre i un aquàtic a partir de la biomassa de productors primaris (estimada a través de l’anàlisi de la concentració de clorofil·la), van anar a mostrejar, en grups reduïts(30-40alumnes) entre març i maig, a l’Estany de Sils.

La sortida s’iniciava en el Centre d’Informació de l’Estany, on la persona encarregada del Centre, la Coré, a la qual agraïm molt la seva bona disposició i professionalitat, explicava als estudiants la història de l’Estany i tot el procés i projectes que han fet possible la seva recuperació. Posteriorment, els estudiants es dirigien a la zona de la llacuna permanent, on realitzaven els mostrejos. El mostreig del medi terrestre es centrava en l’estudi de l’herbassar de balcalló (Carex riparia), una de les espècies dominants de la zona, i pel que fa al medi aquàtic, en la llacuna, els estudiants mostrejaven el plàncton i el bentos.

Alguns dels resultats obtinguts mostren, com s’esperava, que els productors primaris del medi terrestre, en aquest cas el balcalló, presenten concentracions de clorofil.la (mg /m2) més elevades que els del medi aquàtic (uns 1600 mg/m2 i 400 mg/m2, respectivament), independentment de si pertanyen al bentos o al plàncton, així com quantitats totals de clorofil.la (mg); amb la qual cosa, es dedueix que la biomassa de productors primaris en l’Estany de Sils és superior en el medi terrestre que en l’aquàtic.

Dolors Verdaguer

Professora de la UdGProjecte Hàbitats - Recuperant espais amb la custòdia.

Projecte de recuperació dels hàbitats naturals i semi naturals de l’estany de Sils.


Restauració i gestió de l'estany de SilsLlegir més

 

Executats

Restauració d'hàbitats i ordenació dels usos públics de l'Estany de Sils(2013-2014)

Any 2012-actes de promoció de l'estany i divulgació ambiental

Disseny i edició del calendari de l'Estany de Sils de 2011


Recuperació ambiental del tram baix de la riera de Vallcanera (PEIN Estany de Sils - riera de Vallcanera)

Divulgació i educació ambiental a l'entorn de l'espai natural de l'Estany de Sils

Disseny i edició del calendari de l'Estany de Sils 2010

Restauració d'hàbitats i ordenació dels usos públics de l'Estany de Sils - Taller d'Ocupació de restauració d'espais naturals

Gestió de les basses temporals - Març 2008

Procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils - Abril 2007/2008

Millora paisatgística i ambiental de la sèquia de Sils - Desembre 2007

El Project Life - Natura "Restauració i gestió de l'Estany de Sils"

Procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils 2008/2009

Custòdia del territori a l'unitat paisatgística d'interès de l'Estany de Sils - Foment de la connectivitat social, paisatgística i ecològica entre els espais lliures de les comarques gironines

Millores paisatgístiques i dels elements d'ordenació de l'ús públic a l'Estany de Sils

Condicionament i millora ambiental i paisatgística de l'Estany de Sils (2007-2008) - Taller d'Ocupació de restauració d'espais naturalsLlegir més

 

 
Col᢯ren
© 2014 Estany de sils - Aví òLegal - Mapa web